Danh Mục Dịch Vụ

Internet Catalogue

Gói này phục vụ cho những doanh nghiệp có nhu cầu hiện diện với một địa chỉ riêng trên thế giới internet, cần có một nơi để cung cấp thông tin cơ bản về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, địa chỉ kinh doanh... và tương tác, tư vấn cho khách hàng những nội dung đơn giản, với một ngân sách tối thiểu.

Xem tiếp...
Truyền thông tích hợp

Gói này phù hợp với các doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu, có nhu cầu đa dạng, muốn tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng mục tiêu hơn. Những doanh nghiệp có hoạt động marketing kết nối các phương thức digital marketing với marketing truyền thống.

Xem tiếp...