Làm sao để đăng ký dịch vụ?

Đăng ký dịch vụ marketing thuê ngoài

Đăng ký sử dụng dịch vụ Outsource Marketing là một việc đơn giản. Dưới đây là những bước cơ bản để đăng ký dịch vụ.

 

Nhấn "Yêu cầu dịch vụ" để cung cấp thông tin về yêu cầu của quí khách và đăng ký dịch vụ.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu, nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc với quí khách để xác nhận và hướng dẫn các bước tiếp theo.

Quí khách ở xa có thể chuyển tiền đăng ký dịch vụ và ký hợp đồng sau (chúng tôi sẽ gởi HĐ bằng đường bưu điện).

Sau khi ký vào 2 bản HĐ dịch vụ, quí khách giữ lại 1 bản và gởi trả lại cho chúng tôi một bản HĐ.