Hình Thức Thanh Toán

Hình thức thanh toán phí thuê ngoài marketing

Lần đầu thanh toán dịch vụ, quí khách phải chuyển đóng trước tiền phí của 2 tháng, trong đó bao gồm tiền cọc gối đầu 1 tháng dịch vụ.

 • Thanh toán tiền mặt
  Phòng 502, 32-34 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM
  Giờ làm việc: từ 8:00 đến 17:00 (Thứ Hai đến Thứ Sáu).

 • Thanh toán chuyển khoản:
  Quí khách có thể chuyển khoản thanh toán phí dịch vụ hàng tháng.
  Chủ tài khoản: Công Ty TNHH MTV Tinh Hoa Quản Trị
  Số tài khoản: 715 934 79
  Ngân Hàng ACB
  Chi nhánh: Sài Gòn
Xin lưu ý rằng, nếu quí khách không chuyển tiền thanh toán đúng hạn hàng tháng, dịch vụ sẽ có thể bị tạm dừng.