Giám Sát Như Thế Nào?

Giám sát hoạt động marketing thuê ngoài như thế nào?

Chúng tôi chuẩn hóa và minh bạch tất cả hoạt động của mình, khách hàng có thể đăng nhập để theo dõi và giám sát một cách dễ dàng.

 

Đối với việc chi tiêu ngân sách quảng cáo Google, Facebook như đã ấn định trong từng gói, quí khách sẽ được cấp quyền truy cập vào tài khoản đăng ký dịch vụ Google (hoặc Facebook) có liên quan đến mình, để xem diễn tiến và chi phí thực hiện hàng ngày.